Call: +359885056582

E-mail: Lndinev@yahoo.com

Работно време:

Понеделник до Петък 8:00-5:00

Налични трактори

Налични трактори ТЕО са колекция от мощни машини, предназначени за различни аспекти на земеделските операции. Те играят ключова роля в модерното земеделие и предоставят средства за изпълнение на различни задачи, свързани с обработката на почвата, сеенето, посаждането, жетвата и други селскостопански дейности. Ето някои от основните функции и приложения на земеделските трактори:

 

  1. Обработка на Почвата:

    

    • Тракторите се използват за обработка на почвата преди посева или посаждането на култури. Този процес включва използването на плугове, фрези, култиватори и други инструменти.

  1. Сеене и Посаждане:

    

    • Специализирани трактори се използват за сеене на семена или посаждане на млади растения. Те могат да бъдат оборудвани с сеялки, посаждачки и други инструменти.

  1. Жетва:

    

    • Тракторите играят важна роля в жетвата на различни култури. Те могат да бъдат оборудвани с комбайни, жътварки и други инструменти за събиране на реколтата.

  1. Косене на Трева:

    

    • За поддържане на пасища и производство на фураж, тракторите се използват за косене на трева. Този процес може да включва използването на косачки или фрези.

  1. Транспортни Задачи:

    

    • Тракторите са важни за транспортиране на материали, реколти и оборудване между различни места на фермата. Те могат да бъдат оборудвани с ремаркета или други прикачни инструменти.

  1. Обработка на Растителни Остатъци:

    

    • След жетва, тракторите се използват за обработка на растителни остатъци в почвата. Този процес може да помогне за предотвратяване на ерозия и подобряване на почвената структура.

  1. Прикачени Инструменти и Уреди:

    

    • Тракторите могат да бъдат оборудвани с различни прикачни инструменти и уреди за различни задачи, като например плугове, сеялки, фрези, култиватори и др.

  1. Работа в Различни Терени:

    

    • Тракторите се използват в различни терени, включително полета, гори и храсталаци. Техните големи гуми и мощни двигатели ги правят подходящи за работа в разнообразни условия.

  1. Товарене и Разтоварване:

    

    • Тракторите са способни да теглят и пренасят тежки товари. Те могат да бъдат оборудвани с товарачи за работа с материали като сено, слама, тор и други.

  1. Горивен Резервоар:

    

    • Някои трактори могат да имат горивен резервоар и да бъдат използвани като мобилни генератори за предоставяне на електроенергия на места, където това е необходимо.

Ние от трактори ТЕО имаме налични трактори

Те са са съществена част от модерното земеделие, като предоставят мощ и ефективност за различните аспекти на производствения процес. Техните разно