Call: +359885056582

E-mail: Lndinev@yahoo.com

Работно време:

Понеделник до Петък 8:00-5:00

Орален Плуг

Орален Плуг

Орален Плуг за трактори ТЕО. Вашия Оралният Плуг за Трактори и комбинация от Традиционна Ефективност с Модерни Инновации. Оралният плуг е един от най-основните и важни инструменти в арсенала на земеделците, предоставяйки им възможност да обработват почвата с цел засаждане на култури. Този традиционен инструмент е претърпял значителни развития с течение на времето, съчетавайки ефективността на миналото със съвременните иновации в земеделската техника.

Основни Характеристики на Оралния Плуг:

 1. Рамо и Тяло:
 • Оралният плуг включва рамо и тяло, което е основната структура на инструмента. Рамото служи за закрепване към трактора, докато тялото, обикновено със завити рали, е отговорно за проникването в почвата.
 1. Рали:
 • Ралите са ключов елемент на оралния плуг и играят решаваща роля в процеса на подрязване и завъртане на почвата. Те могат да бъдат регулирани за различни работни дълбочини, в зависимост от изискванията за конкретната култура.
 1. Плужни Остриета:
 • Плужните остриета, разположени на предния край на ралите, са отговорни за създаването на канал в почвата. Те могат да бъдат различни по форма и размер, в зависимост от конкретните изисквания за обработка на почвата.
 1. Подвижни Части:
 • Съвременните орални плугове са оборудвани с подвижни части, позволяващи на земеделците да регулират дълбочината, ъгъла и други параметри на работа. Това предоставя гъвкавост и адаптивност към различни условия на почвата.

Приложения на Оралния Плуг:

 1. Обработка на Земята:
 • Оралният плуг се използва за обработка на земята преди засаждане на различни култури. Този процес предоставя необходимата подготовка на почвата и я прави по-подходяща за растежа на растения.
 1. Завъртане на Почвата:
 • Плуговете имат способността да завъртат почвата, създавайки удобни редове за засаждане. Този процес улеснява пътя на корените на растенията и повишава плодородието на почвата.
 1. Борба с Паразити и Болести:
 • Оралният плуг играе ключова роля в контрола на паразитите и болестите. Като обръща почвата, той помага нарушаването на цикъла на вредителите и намалява риска от заболявания.

Съвременни Иновации:

Съвременните орални плугове са оборудвани с автоматизирани системи, които позволяват на земеделците да регулират параметрите на работа от дистанция. Технологии като GPS навигация и сензори за земеделска техника допринасят за по-прецизна и ефективна обработка на почвата.

Заключение:

Оралният плуг за трактори, съчетавайки традиционната си ефективност със съвременни иновации, продължава да бъде важен инструмент в селскостопанската практика. Той не само предоставя ефективен начин за обработка на почвата, но и допринася за увеличаване на производителността и подобряване на реколтата в селското стопанство.

Оралния Плуг
Оралния Плуг