Call: +359885056582

E-mail: Lndinev@yahoo.com

Работно време:

Понеделник до Петък 8:00-5:00

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на този уеб сайт на Трактори ТЕО. Ние предлагаме на вас, потребителите („Потребител“) този сайт. Условието е че приемете правилата, условията и забележките, съдържащи се тук, и без промяна. ТЕО може да промени съдържанието или формата на този уеб сайт. Ние можем да прекратим работата на този уеб сайт по свое усмотрение и без предварително известие. Вашият достъп и използване на този сайт представлява приемане на всички тези правила и условия. ТЕО се отнася за всички образувания под общия контрол на Трактори ТЕО.

Използване на уеб сайта.

Потребителят се съгласява да използва този уеб сайт. Това ползване е разрешено съгласно приложимите местни и национални закони. Освен това. Потребителят се съгласява да не:
1) съзнателно и без разрешение, променя, поврежда или унищожава компютърната система. Както и мрежата, софтуера, уеб сайта, програмата, документацията или данните, съдържащи се в тях, на ТЕО или друг потребител;
 2) да използвате този уеб сайт, за да извършвате или да се опитвате да извършвате каквато и да е дейност или дейност или да подтиквате извършването на каквато и да е дейност, която е забранена от закона. Всяко действие от страна на Потребителя, което води до блокиране на достъпа до този уеб сайт от други потребители или ТЕО, ще се счита за неоторизирано използване.

Мониторинг на използването

Използвайки тази система, Потребителят изрично се съгласява с административното наблюдение по всяко време. Освен това потребителят се уведомява, че системните администратори могат да предоставят доказателства за възможна престъпна дейност. Ние може да идентифицираме по време на такова наблюдение. Може да предоставим информация на съответните служители на правоприлагащите органи. Ако потребителят не е съгласен с каквото и да е наблюдение, той трябва да излезе от тази система сега.Събиране на данни от ТЕО сключва договор с доставчик на услуги.

Ние правим това, за да ни помогне да оценим посещенията на нашия уеб сайт.

 За да направим това, ние поставяме малки пикселни тагове и бисквитки на уеб сайта. Въпреки че те позволяват на нашия доставчик на услуги да проследява посещенията на потребителя. Така извлечените данни не могат да бъдат използвани по каквато и да е причина без разрешението на ТЕО. Събраните данни могат да включват информация относно пазарните навици на потребителя. Това включва и интерес към съответните продукти, демографска информация, политическа принадлежност и други. Ако потребителят не е съгласен с това събиране на данни, той може да се откаже, като излезне от нашия сайт.