Call: +359885056582

E-mail: Lndinev@yahoo.com

Работно време:

Понеделник до Петък 8:00-5:00

Средни трактори

Средни трактори

Изразът средни трактори ние от ТЕО обикновено го използваме, за да опишем трактори, които се намират в средния диапазон по отношение на мощността и големината. Този термин може да варира в зависимост от контекста. Това зависи и от индустрията, в която се използва.

 1. Мощност:

  • В селскостопанския сектор, когато се говори за средни трактори, те обикновено имат мощност в диапазона от 50 до 150 к.с. Този диапазон е широк и включва трактори с различни мощности. Те могат да бъдат използвани за различни селскостопански дейности.
 2. Големина и Капацитет:

  • Средните трактори са обикновено с по-големи размери. Те имат и по-голям капацитет в сравнение с компактните трактори. За сравнение те са по-малки отколкото големите трактори за тежък транспорт или обработка на по-големи полета.
 3. Универсално Използване на средни трактори:

  • Тези трактори се използват за разнообразни селскостопански операции. Те могат да бъдат използвани за обработка на почвата, сеене, жетва, транспорт, поддръжка на градини и др.
 4. Маневреност:

  • В сравнение с по-големите трактори, средните трактори обикновено са по-маневрени. Това ги прави подходящи за работа в ограничени пространства, като овощни градини или лозя.
 5. Специализирани Функции:

  • Някои от тези трактори могат да бъдат конфигурирани за изпълнение на специализирани функции. Можем да дадем пример като овощарство, лозарство, прецизно земеделие и др.

Този термин обаче може да има различни значения в различните области на селското стопанство и в различни региони. Затова, когато се използва този термин, е важно да се има предвид контекстът и конкретните характеристики, които се отнасят към тракторите в съответния случай.