Call: +359885056582

E-mail: Lndinev@yahoo.com

Работно време:

Понеделник до Петък 8:00-5:00

Трактор

Трактор

Трактор или най-често използваната земеделска машина. Тракторите са универсални селскостопански и строителни машини, които изпълняват разнообразни функции в различни области. Ето някои от основните предназначения и функции на тракторите:

 1. Земеделска Дейност:
 • Обработка на Почвата: Тракторите се използват за оране, бране, дърпане и фрезоване на почвата преди засаждане на култури.
 • Посев и Сеитба: Тракторите могат да се използват за сеитба и посев семена по полетата.
 1. Жетва и Събиране:
 • Тракторите се използват за обработка на жътварски и събирателни машини по време на жетва на различни култури като жито, царевица, слънчоглед и др.
 1. Превоз и Теглене:
 • Тракторите са подходящи за теглене на различни товари, ремаркета и инструменти за ползване на фермата.
 1. Строителни Работи:
 • Тракторите се използват в строителството за издигане и преместване на тежки товари и материали, като например каране на строителни ремаркета.
 1. Почистване на Снег и Терен:
 • Тракторите със снегочистачки или плугове могат да се използват за почистване на снег от пътища и други повърхности.
 1. Транспорт:
 • Тракторите могат да бъдат използвани като средство за транспорт на фермата.
 1. Селскостопански Работи:
 • Тракторите участват в различни селскостопански дейности като пръскане с пръскачки, тревообработка, и поддържане на фермени постройки.
 1. Трактор за Горско Стопанство:
 • В горското стопанство, тракторите се използват за превоз на дървесина, обработка на горска почва и други дейности.

Тракторите предоставят силова и теглова мощност, като са важна част от механизацията в селското стопанство и строителството, позволявайки по-ефективна и удобна работа.

Трактор
Трактор