Call: +359885056582

E-mail: Lndinev@yahoo.com

Работно време:

Понеделник до Петък 8:00-5:00

Трактор

Трактор

Трактор или най-често използваната земеделска машина. Тракторите са универсални селскостопански и строителни машини, които изпълняват разнообразни функции в различни области. Ето някои от основните предназначения и функции на тракторите:

 1. Земеделска Дейност:
 • Обработка на Почвата: Тракторите се използват за оране, бране, дърпане и фрезоване на почвата преди засаждане на култури.
 • Посев и Сеитба: Тракторите могат да се използват за сеитба и посев семена по полетата.
 1. Жетва и Събиране:
 • Трактор се използват за обработка на жътварски и събирателни машини по време на жетва на различни култури като жито, царевица, слънчоглед и др.
 1. Превоз и Теглене:
 • Тракторите са подходящи за теглене на различни товари, ремаркета и инструменти за ползване на фермата.
 1. Строителни Работи:
 • Тракторите се използват в строителството за издигане и преместване на тежки товари и материали, като например каране на строителни ремаркета.
 1. Почистване на Сняг и Терен:
 • Тракторите със снегочистачки или плугове могат да се използват за почистване на снег от пътища и други повърхности.
 1. Транспорт:
 • Тракторите могат да бъдат използвани като средство за транспорт на фермата.
 1. Селскостопански Работи:
 • Тракторите участват в различни селскостопански дейности като пръскане с пръскачки, тревообработка, и поддържане на фермени постройки.
 1. Трактор за Горско Стопанство:
 • В горското стопанство, тракторите се използват за превоз на дървесина, обработка на горска почва и други дейности.

Селскостопанският трактор е основна машина, използвана в земеделието за различни цели. Тракторите предоставят силова и теглова мощност, като са важна част от механизацията в селското стопанство и строителството, позволявайки по-ефективна и удобна работа. Тракторите са многофункционални и адаптивни машини, които увеличават производителността и ефективността в селското стопанство.

Селскостопанските трактори могат да бъдат класифицирани по различни критерии, включително размер, мощност, конструкция и предназначение.

Ето някои от основните типове:

 1. Компактни трактори: Тези са малки трактори, често използвани в малки стопанства или за специфични задачи като озеленяване и градинарство. Те са леки и многофункционални.
 2. Утилити трактори: Среден клас по размер, тези трактори са универсални и се използват за широк спектър от задачи в селското стопанство, включително оран, торене, и транспорт.
 3. Специализирани трактори: Проектирани за специфични приложения, тези трактори могат да включват винопроизводствени трактори, които са по-тесни за работа между лозовите редове, или трактори за плодови градини с нисък профил, предназначени да минават под дръвчетата.
 4. Трактори с гусеници: За разлика от тракторите с колела, тракторите с гусеници имат гусенична система, което осигурява по-добро сцепление и разпределение на тежестта, подходящо за мокри или стръмни терени.
 5. Високопроходими трактори: Имат висока основа и се използват в условия, където е необходимо да се избегне нараняване на културите, като например при пръскане на полета с високи растения.
 6. Трактори с артикулирано шаси: Тези модели имат разделено шаси, което позволява предната и задната част да се движат независимо, осигурявайки допълнителна маневреност в ограничени пространства или върху неравен терен.
 7. Задвижвани с четири колела (4WD): Подходящи за тежки условия на работа и терени с лошо сцепление, като осигуряват по-добър контрол и мощност.

Тези разнообразни типове трактори помагат на земеделските производители да изберат подходящата машина според специфичните нужди на тяхното стопанство и условията на работа.

Трактор
Трактор